100 lat organizacji społecznych w Polsce to prezentacja internetowa mająca na celu popularyzację wiedzy i uświadomienie społeczeństwa polskiego o roli, jaką odgrywały organizacje społeczne w kształtowaniu polskiej państwowości od czasu zaborów, gdy wbrew zakazowi władz zaborczych zaczęły powstawać pierwsze towarzystwa, po okres III Rzeczypospolitej, gdy uzyskały status organizacji pożytku publicznego.

Poprzez materiał źródłowy głosy członków organizacji, fotografie ilustrujące ich działalność pokazana została nie tylko rola, jaką po odzyskaniu przez kraj niepodległości organizacje odegrały w odbudowie II Rzeczypospolitej, ale też działania podejmowane w konspiracji pod okupacją niemiecką i sowiecką. W okresie Peerelu większość z tych, które miały przyzwolenie władz komunistycznych na działalność, funkcjonowała pod dyktando partii, a do rozwoju III sektora w III Rzeczypospolitej przyczyniły się ruchy wolnościowe z lat 70. i 80.

W roku 2018 Polska świętuje 100 lat odzyskania niepodległości, a wraz z nią 100 lat istnienia obchodzą niektóre z organizacji Związek Artystów Scen Polskich czy Związek Harcerstwa Polskiego, na początku przyszłego roku 100 lat obchodzić będzie Polski Czerwony Krzyż. Ważne jest, by organizacje zrozumiały konieczność dokumentowania swojej działalności, bo tylko dzięki temu pamięć o nich może zostać zachowana, a ich historia opowiedziana. O tym jak to zrobić, piszemy na portalu www.archiwa.org.

Pod zaborami

1795–1914

Pod okupacją

1939–1945

I wojna światowa

1914–1918

W Peerelu

1945–1989

W odrodzonej Polsce

1918–1939

W okresie III RP

po 1989