POD OKUPACJĄ

1939–1941

Organizacje sportowe

Władysław Twardo:

Gdy hordy hitlerowskie opanowały Warszawę po miesiącu oblężenia i bohaterskich walk, do stolicy zaczęli z terenu napływać azetesiacy. Spotykać się nie było łatwo, zebrania były zakazane, obiekty sportowe AZS-u zajęli okupanci, przystań wioślarską nad Wisłą zniszczyły bomby, a lokal klubowy w Domu Akademickim przy pl. Narutowicza zajęło wojsko niemieckie. Razem z obiektami przepadł cały majątek AZS-u, łącznie ze zdobytymi nagrodami.

Cyt. za: Halina Hanusz, Bartłomiej Korpak, 100 lat Akademickiego Związku Sportowego, Warszawa 2014.