W ODRODZONEJ POLSCE

1918–1939

Organizacje opiekuńcze

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

Od Komitetu Redakcyjnego pisma „Obrońca zwierząt”, organu prasowego Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami:

[…] ukazanie się Dekretu Pana Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 roku o ochronie zwierząt, oświecone warstwy społeczeństwa polskiego powitały z radością, zaś pierwszy międzynarodowy kongres Towarzystw opieki nad zwierzętami w Wiedniu w dniu 11 maja 1929 roku uznał za wskazane zalecić ten Dekret, jako wzór, rządom wszystkich reprezentowanych tam państw. […]

„Obrońca Zwierząt” nr 4, czerwiec 1929, Łódź.
Zbiory Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Łódzkiego.

Polska Liga Przyjaciół Zwierząt

Z artykułu Obchód dnia dobroci dla zwierząt w Warszawie (5 października 1930 r.), podpisanego J. M. K.:

Zapowiedziany przez P. L. P. Z. na niedzielę 5-go października obchód „Dnia Dobroci dla Zwierząt” pomimo słotnej pogody był w zupełności udany zarówno pod względem propagandy, jak i nastroju w stolicy.

Wzmianki, umieszczone przez Ligę poprzednio w prasie, uprzedziły mieszkańców, że w roku bieżącym, ze względu na okres przedwyborczy, Liga nie będzie organizowała pochodu miłośników zwierząt. Wiadomość ta ogólnie przyjęta została przez publiczność z żalem i uczuciem zawodu, co wyraźnie świadczy, jak dalece tego rodzaju manifestacja uczuć humanitarnych jest potrzebna. […]

O godz. 11-ej rano wyruszył z przed lokalu Ligi w Al. Szucha Nr. 7 szereg otwartych powozów, udekorowanych kwiatami i napisami propagandowemi. Siedzący w powozach członkowie Ligi rozdawali ulotki, miesięcznik „Świat Zwierzęcy” i inne druki propagandowe.

Przed powozami kroczyły: jako kwestarz, wielbłąd przepasany szarfą ze złoconym na niej napisem „Polska Liga Przyjaciół Zwierząt”, osiołek i kucyki z wózkiem. Zwierzęta te przysłane były przez Dyrektora Ogrodu Zoologicznego, p. Żabińskiego, wysoce życzliwie odnoszącego się do idei propagandy Ligi. Również kwestował po mieście szereg psów, z pomiędzy których wyróżniały się wspaniałe Bernardy pani Niderberger i p. Ahrendta. Lecz największym powodzeniem cieszył się, jak i w roku ubiegłym, stały kwestarz Ligi – wilk „Dżek” p. A. Felsa, który towarzyszył Miss Polonji [z 1919 r.], obecnej p. mecenasowej Śliwińskiej, i kwestował w Parku Paderewskiego podczas konkursu „piękności samochodów”. Dżek zebrał w dniu tym około pół tysiąca złotych i tak był przejęty swoją rolą, że sam prosił o datki.

Dużo zrozumienia i pomocy doznała Liga w dniu tym ze strony Zarządów teatrów i rewji oraz hotelów i restauracji. Artyści w „Morskiem Oku”, „Qui – pro – Quo” i „Anansie” specjalnie przyczynili się do propagandy, dając numer poświęcony Lidze i kwestując z psami między publicznością. […]

„Świat Zwierzęcy”; miesięcznik, Organ Polskiej Ligi Przyjaciół Zwierząt, Warszawa, nr 11, 1 listopada 1930.
Zbiory Biblioteki Narodowej, sygnatura: P.74989 IIegz.

W tekście Echa Dnia Dobroci dla Zwierząt:

Trzeci z kolei obchód Dnia Dobroci dla Zwierząt, organizowany przez Ligę w lecie r. b. udał się jeszcze wspanialej, niż w latach poprzednich, zwłaszcza że wypadł w piękny, słoneczny dzień.

Święto sprawiedliwości względem zwierząt – to nietylko defilada ukwieconych samochodów, wiozących przystrojone w kokardki, rozpieszczone pieski i kotki. To coś znacznie większego. To zamanifestowanie stosunku społeczeństwa do szerzonej przez Ligę idei. […]

Zainteresowanie publiczności uroczystością było tak znaczne, że na całej kilku-kilumetrowej długości swej trasy pochód przesuwał się pomiędzy szpalerami, utworzonymi przez widzów. Publiczność z ciekawością odczytywała napisy na transparentach, nawołujących do litości nad zwierzętami i owacyjnie witała poszczególne fragmenty pochodu. Prawdziwie wzruszającym był widok dzieci ze szkoły Instytutu Ociemniałych z transparentem, na którym widniał napis: „My kochamy zwierzęta”.

Ogólną sympatją cieszyła się poczciwa psina, „Dzian”, własność p. J. Kalacińskiego, dźwigająca na grzbiecie oryginalny transparent, nawołujący do zniesienia kagańców i smyczy. […]

„Świat Zwierzęcy”; miesięcznik, Organ Polskiej Ligi Przyjaciół Zwierząt, Warszawa, Rok III, październik 1931.
Zbiory Biblioteki Narodowej, sygnatura: P.74989 IIegz.