POD ZABORAMI

1795–1914

Kalendarium

Zabór rosyjski

 

 1. 1798

  1 października: tajne Towarzystwo Republikanów Polskich (Warszawa)

 2. 1800

  Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk (Warszawa)

 3. 1801

  Towarzystwo Przyjaciół Ludzkości (Warszawa)

 4. 1803

  Towarzystwo Przyjaciół Ojczyzny (Warszawa)

 5. 1807

  Wileńskie Towarzystwo Dobroczynności (Wilno)

 6. 1814

  Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności (Warszawa)

 7. 1816

  Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie z inicjatywy Stanisława Staszica (Hrubieszów)

 8. 1817

  tajne Towarzystwo Filomatów (Wilno)

  Instytut Głuchoniemych z inicjatywy ks. Jakuba Falkowskiego (Warszawa)

 9. 1818

  Kaliskie Towarzystwo Muzyczne (od 1975 imienia Alfreda Wiłkomirskiego) (Kalisz)

 10. 1820

  Towarzystwo Naukowe Płockie (Płock)

  Towarzystwo Lekarskie Warszawskie (Warszawa)

 11. 1825

  Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim

 12. 1828

  konspiracyjne Sprzysiężenie Wysockiego – związek wojskowych ze Szkoły Podchorążych (Warszawa)

 13. 1830

  Towarzystwo Patriotyczne (Warszawa)

 14. 1842

   konspiracyjny Związek Chłopski

 15. 1858

  Towarzystwo Rolnicze w Królestwie Polskim

 16. 1860

  Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa)

 17. 1863

  tajne stowarzyszenie kobiece Patronat Opieki nad Więźniami (Włocławek)

 18. 1871

  Warszawskie Towarzystwo Muzyczne (od 1951 – imienia Stanisława Moniuszki) (Warszawa)

 19. 1864

  Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami (Warszawa)

 20. 1877

  koło gospodyń wiejskich (Janisławice)

 21. 1878

  Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie (Warszawa)

 22. 1880

  organizacja filantropijna Kuratorium Opieki nad Ociemniałymi (Wilno)

 23. 1882

  Towarzystwo Przytułku Św. Franciszka Salezego w Warszawie

  Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa)

 24. 1886

  jako wioślarski klub sportowy – Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie (Włocławek)

  Warszawskie Towarzystwo Cyklistów (Warszawa)

 25. 1894

  Towarzystwo Tajnego Nauczania założone przez Cecylię Śniegocką (Warszawa)

  klub sportowy w Kaliszu (od 1907 jako Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie)

 26. 1899

  tajne Towarzystwo Oświaty Narodowej (Warszawa)

  Łódzkie Żydowskie Towarzystwo Dobroczynności (Łódź)

 27. 1902

  Łomżyńskie Towarzystwo Wioślarskie (Łomża)

 28. 1904

  Polskie Towarzystwo Filozoficzne (Warszawa)

 29. 1906

  Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa)

  Polska Macierz Szkolna na terenie Królestwa Polskiego

  Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa)

  Polskie Towarzystwo Krajoznawcze (od 1950 r. pod nazwą Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze) (Warszawa)

  tajne Towarzystwo Kooperatystów (Warszawa)

  Towarzystwo Przyjaciół Nauk (Wilno)

  Stowarzyszenie Zjednoczonych Ziemianek (Warszawa)

  12 sierpnia: Łódzkie Towarzystwo “Talmud-Tory” (Łódź)

 30. 1907

  Centralne Towarzystwo Rolnicze (Warszawa)

  Towarzystwo Naukowe Warszawskie, kontynuujące działalność Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk (Warszawa)

 31. 1909

  Patronat Opieki nad Więźniami (od 1923 pod nazwą: Towarzystwo Opieki nad Więźniami, Uwolnionymi z Więzień i ich Rodzinami) (Warszawa)

 32. 1911

  Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi (Laski pod Warszawą)

 33. organizacja młodzieżowa Junactwo
 34. Liga Kobiet Polskich Pogotowia Wojennego, na terenie Królestwa Polskiego

Zabór austriacki

 

 1. 1817

  4 czerwca: Józef Maksymilian Ossoliński ustanawia Fundację im. Ossolińskich

  13 listopada: działalność rozpoczyna Zakład Narodowy im. Ossolińskich “Ossolineum” (Lwów)

 2. 1830zakład głuchoniemych (Lwów)
 3. 1851

  zakład dla niewidomych (Lwów)

 4. 1854

  Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Kraków)

 5. 1863

  Towarzystwo Weteranów

 6. 1865

  Ochotnicza Straż Ogniowa z inicjatywy Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie (Kraków)

 7. 1867

  7 lutego: pierwsze pod zaborami gniazdo “Sokoła” – Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” (Lwów)

 8. 1873

  ukraińskie Towarzystwo Naukowe im. Szewczenki (Lwów)

  31 grudnia: Galicyjskie Towarzystwo Tatrzańskie (Nowy Targ), od 1874 jako Towarzystwo Tatrzańskie (Kraków), od 1920 – Polskie Towarzystwo Tatrzańskie>

 9. 1881

  Galicyjskie Stowarzyszenie Opieki nad Uwolnionymi Więźniami

 10. 1882

  Macierz Polska z inicjatywy Józefa Ignacego Kraszewskiego (Lwów)

 11. 1886

  Polskie Towarzystwo Historyczne (Lwów)

  Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza (Lwów)

 12. 1887

  14 stycznia: zjazd założycielski Związku Młodzieży Polskiej “Zet”, działającego na terenie trzech zaborów (Kraków)

 13. 1888

  Zgromadzenie Sióstr Albertynek, utworzone przez ks. Adama Chmielowskiego, “brata Alberta”, z jego inicjatywy – na Skałce w Krakowie dom noclegowy, schronisko dla bezdomnych kobiet (Kraków)

 14. lata 80.

  Krakowskie Towarzystwo Ochronek dla Małych Dzieci (Kraków)

 15. 1890

  z inicjatywy Franciszka Stefczyka – pierwsza “kasa Stefczyka” – spółdzielnia zapomogowo-pożyczkowa (Czernichów)

 16. 1893

  Polskie Towarzystwo Filologiczne (Lwów)

 17. 1894

  11 lutego: Ukraińskie Towarzystwo Gimnastyczne “Sokił” (Lwów)

 18. 1895

  Polskie Towarzystwo Ludoznawcze (Lwów)

 19. 1896

  21 listopada: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa (Kraków)

 20. koniec
  XIX w.

  Towarzystwa do Walki z Gruźlicą (np. Zakopane)

 21. 1901

  tajny Związek Młodzieży Polskiej „Przyszłość” (PET)

 22. 1904

  4 marca: Związek Górali (Zakopane)

 23. 1907

  29 stycznia: Karpackie Towarzystwo Narciarzy (Lwów)

 24. 1909

  15 maja: Akademicki Związek Sportowy (Kraków)

  Organizacja Młodzieży Niepodległościowej „Zarzewie” (Lwów)

 25. 1910

  Związek Strzelecki (Lwów)

  1 grudnia: Towarzystwo Sportowo-Gimnastyczne „Strzelec” (Kraków)

 26. 1915

  Liga Kobiet Naczelnego Komitetu Narodowego, na terenie Galicji

Zabór pruski

 

 1. 1817

  tajne Towarzystwo Tomasza Zana

 2. 1841

  Towarzystwo Naukowej Pomocy dla Młodzieży Wielkiego Księstwa Poznańskiego założone przez Karola Marcinkowskiego

 3. 1842

  Związek Plebejuszy (Poznań)

  młodzieżowy Związek Wiarusów

 4. 1848

  20 marca Komitet Narodowy Polski (Poznań)

 5. 1857

  13 lutego: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (Poznań)

 6. 1858

  Towarzystwo Historii i Piśmiennictwa Polskiego

 7. 1861

  19 lutego: ukraińskie Towarzystwo Naukowe im. Szewczenki (Lwów)

 8. 1866

  pierwsze kółka rolnicze dla ludności wiejskiej, zakładane przez ks. Stanisława Wiśniewskiego

  Towarzystwo Gospodyń (Piaseczno)

 9. 1872

  14 stycznia: Towarzystwo Oświaty Ludowej

 10. 1880

  Towarzystwo Czytelni Ludowych, które kontynuuje działalność Towarzystwa Oświaty Ludowej (Poznań)

 11. 1884

  pierwsze gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół” w zaborze pruskim (Inowrocław)

 12. 1886

  Towarzystwo Gimnastyczne “Sokół” w Poznaniu (Poznań)

 13. 1888

  Zakład Wychowawczo-poprawczy w Szubienie

 14. 1894

  Towarzystwo Gimnastyczne “Sokół” we Wrocławiu (Wrocław)

 15. 1899

  tajna organizacja Czerwona Róża (Poznań)

  Poznańskie Towarzystwo Muzyczne

 16. 1907

  Związek Caritas (Poznań)

 17. 1912

  Poznańskie Towarzystwo Wioślarzy Tryton (Poznań)

 18. 1914

  marzec: Związek Towarzystw Kobiecych, od 1918 jako Związek Towarzystw Polek (Bytom)