W OKRESIE III RP

PO 1989

Kalendarium

 1. 1989

  Helsińska Fundacja Praw Człowieka (Warszawa)

  Związek Powstańców Warszawskich (Warszawa)

 2. 1990

  14-15 marca: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej (Warszawa)

  10 listopada: Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej (Kórnik)

  Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej (Toruń)

  Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

  Fundacja Pogranicze (Sejny)

  Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych (Warszawa)

 3. 1991

  marzec: Fundacja Kobieca eFKA (Kraków)

  Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie

  Polska Fundacja im. Roberta Schumana

 4. 1992

  26 grudnia: Polska Akcja Humanitarna (Warszawa)

  Stowarzyszenie Romów w Polsce (Oświęcim)

 5. 1993

  2 marca: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (Warszawa)

  Fundacja Otwartego Muzeum Techniki (Wrocław)

 6. 1994

  Centrum Praw Kobiet (Warszawa)

  Centrum Edukacji Obywatelskiej (Warszawa)

  Fundacja Dziecięce Marzenia (Bielsko-Biała)

  Fundacja Nasza Ziemia (Warszawa)

 7. 1996

  28 lutego: Fundacja Przeciwko Handlowi Kobietami La Strada, od 2006 – Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

 8. 1997

  październik: Stowarzyszenie Lambda Warszawa

 9. 1998

  Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” (Warszawa)

 10. 1999

  22 marca: Fundacja Itaka

  Otwarta Rzeczpospolita – Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii (Warszawa)

  Fundacja Centrum Solidarności (Gdańsk)

 11. 2000

  Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia (Warszawa)

  Stowarzyszenie Klon-Jawor (Warszawa)

 12. 2001

  Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu (Wrocław)

  Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa (Lublin)

 13. 2002

  Fundacja Viva! Akcja dla zwierząt (Warszawa)

 14. 2003

  26 września: Fundacja Anny Dymnej “Mimo Wszystko” (Kraków)

  Fundacja Malta (Poznań)

  Instytut Myśli Józefa Tischnera (Kraków)

 15. 2006

  9 grudnia: Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego (Warszawa)

  Fundacja AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym (Warszawa)

 16. 2007

  Fundacja Przestrzeń Kobiet (Szczawnica / Kraków)

 17. 2008

  13 lipca: Centrum im. Profesora Bronisława Geremka (Warszawa)

 18. 2009

  17 kwietnia: Fundacja Panoptykon (Warszawa)