W ODRODZONEJ POLSCE

1918–1939

Organizacje humanitarne

Polski Czerwony Krzyż

Instruktor PCK, A. Lewczuk w tekście „Polski Czerwony Krzyż” w gazecie jednodniowej:

[…] Dziś ludzie są zgnębieni ciężkiemi warunkami życia, niechętnie odnoszą się do organizacyj społecznych, które zwracają się do nich o pomoc i poparcie; słyszy się nieraz sarkanie: „już jestem zapisany do kilkunastu organizacyj, poco jest tyle instytucyj w Polsce”.

Prawda, lecz z drugiej strony wszystkei prawie są potrzebne. Każdy wysiłek zbiorowy zadość czyni potrzebie społecznej, jest godny poparcia i niesprawiedliwym jest niechętne traktowanie ludzi, którzy ten niewdzięczny trud podejmują. Tem niemniej jednak nie wszystkie potrzeby społeczne są naglące i dla tego są one uszeregowane w pewnej kolejności w stosunku do istotnej doniosłości zadań, które mają one do spełnienia.

I dla tego najważniejsze władze państwowe oznaczyły pewne instytucje mianem „instytucji wyższej użyteczności” Są to takie organizacje, które nietylko dla dobra społecznego, ale i państwowego są konieczne i niezastąpione.

Zatym należy w pierwszym rzędzie, aby były przez społeczeństwo popierane moralnie i materialnie.

Obecnie – na setki istniejących instytucyj, organizacyj i stowarzyszeń, tylko sześć posiada to zaszczytne miano.

I należy wiedzieć kto pierwszy je uzyskał i to kilka lat przed innymi?

Polski Czerwony Krzyż.

Polski Czerwony Krzyż zapracował rzetelnie na ten przywilej: już w roku 1919-1920 zdał chlubnie egzamin swej służby dla kraju na polach walk. […]

Dziś atmosfera staje się duszną i trwożliwą na świecie. Narody przygotowują się na wszelkie ewentualności. […]

Na Polskim Czerwonym Krzyżu leży obowiązek przygotowania, przy udziale całego społeczeństwa, sanitarnej pomocy dla obrońców Ojczyzny. Pieniędzy, jakie składa ofiarne społeczeństwo, nie zmarnowano. Polski Czerwony Krzyż zakupił samoloty i samochody sanitarne, kolumny dezynfekcyjne, materiały opatrunkowe i leki. Składnice są napełnione sprzętem sanitarnym, tak, że w każdej chwili, Polski Czerwony Krzyż może uruchomić kilkadziesiąt szpitali na froncie i tyłach.

Śmiało i dumnie może spojrzeć w przeszłość i z ufnością w przyszłość. Może już powiedzieć Państwu, Armii i Społeczeństwu: Jesteśmy gotowi.

Polski Czerwony Krzyż Oddział w Krzemieńcu: jednodniówka wydana z okazji Tygodnia Polskiego Czerwonego Krzyża, czerwiec 1937.
Zbiory Biblioteki Narodowej, sygnatura DŻS ID.