W PEERELU

1945–1989

Organizacje humanitarne

Polski Czerwony Krzyż

Deklaracja ideowa Polskiego Czerwonego Krzyża:

Polski Czerwony Krzyż jest masowym, dobrowolnym stowarzyszeniem, mającym na celu mobilizację wysiłków społecznych do walki o zdrowie narodu. Polski Czerwony Krzyż jest ramieniem społecznym służby zdrowia, stowarzyszeniem ludzi dobrej woli, którzy w myśl zasady „Zdrowie ludu – dziełem i sprawą samego ludu” walczą o podniesienie zdrowotności mas pracujących […]. PCK jest wierny zasadom socjalitycznego humanitaryzmu, który głosi szczęście i dobro człowieka pracy, pokój i przyjaźń między narodami i potępia stanowczo ucisk i krwawe wojny imperialistyczne.

1949
PCK – społeczne ramię służby zdrowia, „Zdrowie”, 1949 nr 3-4, s. 3-4., cyt. za: Joanna Szymoniczek, W cieniu wojny : Polski Czerowny Krzyż w latach 1945-1972, Warszawa 2016.

W Księdze skarg i wniosków sklepu Warszawskiej Spółdzielni Spożywców „Społem”:

1987: Jestem siostrą PCK. Mam pod opieką sześć samotnych kalek i mam zezwolenie na kupowanie dla nich poza kolejnością. Odmówiono mi sprzedaży wafli, natomiast sprzedano trzem innym osobom z kolejki po 14, 15 i 10 sztuk. – Marcinkowska

Wyjaśnienie kierowniczki: Zgodnie z wytycznymi ministra w sprawie zasad obsługi poza kolejnością wyjaśniam, że opiekunka PCK nie miała prawa do zakupu poza wszelką kolejnością – które to prawo mają wyłącznie inwalidzi wojenni i wojskowi – a jedynie miała prawo do stania w kolejce dla uprzywilejowanych, zamiast w kolejce zwykłej. Z uwagi na to, że zarówno w kolejce zwykłej, jak i w kolejce dla uprzywilejowanych stała znaczna ilość klientów i nie wyrażali oni zgody na sprzedaż wafli siostrze PCK, klientce odmówiono sprzedaży poza wszelką kolejnością. Tak więc nie było żadnej winy ekspedientki – wszystkim uprzywilejowanym przysługuje obsługa poza kolejnością, ale tylko jeśli staną w kolejce dla uprzywilejowanych. I w tej kolejce powinna pani – jako siostra PCK – stanąć. Jest jeszcze zwykła kolejka, dla nieuprzywilejowanych. W niej stać pani nie musi.

Grzegorz Sroczyński, Biblioteka skarg i wniosków, „Karta” 32/2001.