Bibliografia

Publikacje

Archiwum Ringelbluma. Dzień po dniu Zagłady, wybór i oprac. redakcyjne Marta Markowska, Warszawa 2011.
Kazimierz Badziak, Jacek Walicki, Żydowskie organizacje społeczne w Łodzi (do 1939 r.), Łódź 2002.
Adam F. Baran, Harcerska alternatywa, ZHR w latach 1989–1990, Warszawa 2000.
Władysław Bartoszewski, Organizacja Małego Sabotażu „Wawer” w Warszawie (1940–1944), Warszawa 1966.
Wacław M. Borzemski, Pamiętnik tajnych organizacyj niepodległościowych na terenie byłej Galicji w latach 1880–1897, Lwów 1930.
Cykliści. Sympatycy, pasjonaci, mistrzowie 1886–1939, koncepcja i oprac. Aleksandra Janiszewska, Joanna Łuba-Wróblewska, Warszawa 2010.
Czas ziemiaństwa, wybór i oprac. Anna Richter, Warszawa 2017.
Adolf Dobieszewski et al., Partie sojusznicze i organizacje społeczne w systemie politycznym PRL, red. Aleksander Owieczka, Warszawa 1976.
Droga do „Solidarności”. Lata 1975–80, wybór i oprac. Agnieszka Dębska, Warszawa 2010.
Halina Hanusz, Bartłomiej Korpak, 100 lat Akademickiego Związku Sportowego, Warszawa 2014.
Harcerki 1939–1945. Relacje – pamiętniki, wybór i oprac. Krystyna Wyczańska, współpraca Zofia Florczak, Danuta Januszajtis-Połeciowa, Anna Szolc, Warszawa 1985.
Karnawał z wyrokiem, wybór i oprac. Agnieszka Dębska, Warszawa 2005.
Janusz Karwat, Od idei do czynu. Myśl i organizacje niepodległościowe w Poznańskiem w latach 1887–1919, Poznań 2002.
Iwona Kienzler, Dwudziestolecie międzywojenne. T. 42, Organizacje, kluby, stowarzyszenia, Warszawa 2014.
Komitety 1914–1989 dla Niepodległej, wybór i oprac. Katarzyna Przyborska, Warszawa 2014.
Ewa Kondratowicz, „Solidarność Walcząca”, Warszawa, 2007.
Ewa Leś, Organizacje obywatelskie w Europie Środkowo-Wschodniej. Od małych enklaw wolności ku społeczeństwu obywatelskiemu, Waszyngton [Warszawa] 1994.
Ewa Leś, Zarys historii dobroczynności i filantropii w Polsce, Warszawa 2001.
Hanna Markiewiczowa, Rozwój społecznej działalności opiekuńczej na ziemiach polskich, [w:] Seminare. Poszukiwania naukowo-pastoralne. 1232-8766. T. 28 (2010), s. 273-284.
Ewa Modzelewska, Polityka państwa wobec sektora społecznego w ujęciu historycznym, [w:] „e-Politikon” nr 1/2012.
Stanisław F. Ozimek, Poczta Powstańczej Warszawy : geneza i działalność poczt polowych – Harcerskiej i Armii Krajowej w Powstaniu Warszawskim, Warszawa 2003.
Nie tylko partia? Organizacje społeczne w Polsce Ludowej 1944–1989. Geneza, funkcjonowanie, znaczenie, red. Tadeusz Ruzikowski, Warszawa 2017.
Okrągły Stół. Dokumenty i materiały, Kancelaria Prezydenta RP, red. Włodzimierz Borodziej, Andrzej Garlicki, t. IV, Warszawa 2004.
PPN. 1976–1981. Język niepodległości, wybór i oprac. Łukasz Bertram, Warszawa 2012.
Ruch Obrony Praw, red. Mateusz Sidor, Warszawa 2007.
Skarbiec. 200 lat Ossolineum, wstęp i oprac. Marta Markowska, Wrocław 2017.
Jan Snopko, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Galicji 1867–1914, Białystok 1997.
Joanna Szymoniczek, W cieniu wojny. Polski Czerowny Krzyż w latach 1945–1972, Warszawa 2016.
Michał Szynkiewicz, Organizacje społeczne w gminie tyskiej w latach 1922–1939, Tychy 2007.
Tajne nauczanie w latach drugiej wojny światowej na terenie Ulanowa, Wólki Tanewskiej i Kurzyny, Wspomnienia, red. Tadeusz Machajski, Nisko 2015.
Jan Tarczyński, Tomasz Szczerbicki, Mercedes a sprawa polska, oprac. redakcyjne Michał Zarzycki, Aleksandra Janiszewska, Warszawa 2010.
Mieczysław Wągrowski, Organizacje społeczne w Polsce Ludowej, Warszawa 1948.
Wodniacy. Pasjonaci wioślarstwa 1878–1939, koncepcja: Aleksandra Janiszewska, kwerendy, wybór i oprac.: Agnieszka Kaczmarska, Warszawa 2011.

Prasa

„Karta”: nr 3/1991, nr 6/1991, nr 10/1993, nr 13/1994, nr 16/1995, nr 17/1995, nr 18/1996, nr 19/1996, nr 20/1996, nr 25/1998, nr 32/2001, nr 37/2003, nr 43/2004, nr 45/2005, nr 53/2006, nr 58/2009, nr 62/2010, 63/2010, nr 83/2015, nr 90/2017, 92/2017, 93/2017.
„Kurier Warszawski”: nr 17/1881, nr 56/1881, nr 73/1881, 96/1881.
„Morze”: nr 10/1930.
„Morze i Kolonie” nr 8/1939.
„Obrońca Zwierząt” nr 4/1929.
„Świat Zwierzęcy” nr 11/1930.
„Znak” nr 665/2010.