W PEERELU

1945–1989

Kalendarium

Organizacje społeczne

 

 1. 1944

  Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego – reaktywacja organizacji młodzieżowej z lat 1926-1936

  Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej

  Związek Literatów Polskich – reaktywacja Związku Zawodowego Literatów Polskich z lat 1920-1939; od 1949 roku pod nową nazwą

 2. 1945

  12 listopada: Towarzystwo Opieki nad Majdankiem (Lublin)

  Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza, w 1950 przekształcone w Ligę Przyjaciół Żołnierza, od 1964 jako Liga Obrony Kraju

  Zrzeszenie Prawników Demokratów, od 1949 Zrzeszenie Prawników Polskich (Warszawa)

 3. 1946

  26 lipca: Liga Lotnicza (Warszawa)

  25 sierpnia: Polski Związek Głuchych (Łódź)

 4. 1947

  21 stycznia: Związek Polskich Artystów Fotografików

  Stowarzyszenie “Pax” utworzone przez Bolesława Piaseckiego

 5. 1948

  17 czerwca: Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy – od 1958 jako Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy

  21 lipca: Związek Młodzieży Polskiej

 6. 1949

  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

  2 września: Związek Bojowników o Wolność i Demokrację (Warszawa)

 7. 1950

  30 stycznia: Polski Związek Motorowy

  17 grudnia: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (Warszawa)

  Liga Przyjaciół Żołnierza

  Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Warszawa)

  Organizacja Harcerska Związku Młodzieży Polskiej

  Polski Związek Filatelistów (Warszawa)

 8. 1951

  Polskie Towarzystwo Lekarskie (Warszawa)

 9. 1956

  sierpień: Organizacja Harcerska Polski Ludowej (Warszawa)

 10. 1957

  3 stycznia: Związek Młodzieży Socjalistycznej (Warszawa)

  26 maja: Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich, kontynuujące działalność Polskiego Związku Zachodniego

  Towarzystwo Szkoły Świeckiej (Warszawa)

  Towarzystwo Świadomego Macierzyństwa, od 1970 – Towarzystwo Planowania Rodziny, od 1979 – Towarzystwo Rozwoju Rodziny (Wrocław)

  Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Chińskiej (Warszawa)

 11. 1958

  7 maja: Polski Komitet Pomocy Społecznej (Warszawa)

 12. 1960

  9 marca: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem (Warszawa)

 13. 1962

  Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (Warszawa)

 14. 1969

  Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej

 15. 1973

  Socjalistyczny Związek Studentów Polskich

 16. 1975

  5 czerwca: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

 17. 1976

  Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej (Warszawa)

 18. 1988

  17 grudnia: Związek Sybiraków (Warszawa)

 19. 1989

  12 lutego: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Ruchy wolnościowe

 

 1. 1955

  Klub Krzywego Koła (Warszawa)

 2. 1956

  Kluby Inteligencji Katolickiej (Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Toruń)

 3. 1969

  styczeń: Ruch

 4. 1976

  Polskie Porozumienie Niepodległościowe

  wrzesień: Komitet Obrony Robotników, przekształcony w Komitet Samoobrony Społecznej “KOR”

 5. 1977

  25 marca: Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela

  15 maja: Studencki Komitet Solidarności (Kraków)

  29 września: Komitet Samoobrony Społecznej “KOR”

  15 listopada: Studencki Komitet Solidarności (Poznań)

  14 grudnia: Studencki Komitet Solidarności (Wrocław)

 6. 1978

  22 stycznia: Towarzystwo Kursów Naukowych

  23 lutego: Wolne Związki Zawodowe Górnego Śląska

  29 kwietnia: Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża

 7. 1979

  10 lutego: Komitet Porozumienia na rzecz Samostanowienia Narodu

  lipiec: Ruch Młodej Polski

 8. 1980

  17 września: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”

  22 września: Niezależne Zrzeszenie Studentów (Warszawa)

 9. 1981

  Komitety Obrony Więzionych za Przekonania

  grudzień: Ruch Młodzieży Niezależnej (Gorzów Wielkopolski)

  17 grudnia: Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom (Warszawa)

 10. 1982

  Niezależny Związek Młodzieży (Kraków)

  Pomarańczowa Alternatywa

  Komitet Helsiński

  4 stycznia: Ośrodek KARTA

  czerwiec: Solidarność Walcząca

 11. 1983

  czerwiec: Ruch Społeczeństwa Alternatywnego (Gdańsk)

 12. 1984

  czerwiec: Federacja Młodzieży Walczącej (Warszawa)

 13. 1985

  Ruch Wolność i Pokój

 14. 1988

  18 grudnia: Komitet Obywatelski „Solidarność”