POD OKUPACJĄ

1939–1941

Kalendarium

 1. 1939

  27 września: Szare Szeregi – konspiracyjna organizacja Związku Harcerstwa Polskiego (Warszawa)

  wrzesień: Chłopska Organizacja Wolności “Racławice” – konspiracyjna organizacja ludowa

  15 października: Polska Ludowa Akcja Niepodległościowa – tajna lewicowa organizacja niepodległościowa

  27 października: Harcerstwo Polskie / Harcerstwo Narodowe, pod konspiracyjnym kryptonimem “Hufce Polskie”, założone przez harcmistrza RP Stanisława Sedlaczka (Warszawa)

  październik: Tajna Organizacja Nauczycielska – konspiracyjna organizacja Związku Nauczycielstwa Polskiego (Warszawa)

  październik: organizacja konspiracyjna Odwet – Jędrusie (Tarnobrzeg)

  konspiracyjna organizacja młodzieżowa Iskra (Pomorze Gdańskie)

  organizacja konspiracyjna Orzeł Biały (obw. Olkuski)

  15 listopada: Tajny Hufiec Harcerzy – konspiracyjna organizacja harcerska (Gdynia)

  23 grudnia: Strażacki Ruch Oporu “Skała”

 2. 1940

  konspiracyjna Organizacja Małego Sabotażu “Wawer” założona przez Aleksandra Kamińskiego

  Grupa “Płomienie” (Warszawa)

  Grupa Biuletynu Radiowego (Warszawa)

  Oneg Szabat czyli “Radość Soboty” – kryptonim konspiracyjnej organizacji społecznej w getcie warszawskim z inicjatywy Emanuela Ringelbluma (Warszawa)

 3. 1941

  Front Odrodzenia Polski – tajna organizacja katolicka (Warszawa)

  konspiracyjna organizacja młodzieżowa Jaszczurka (Kociewie)

  konspiracyjna organizacja młodzieżowa PET (Warszawa)

 4. 1942

  styczeń: konspiracyjny Ludowy Związek Kobiet

  27 września: Tymczasowy Komitet Pomocy Żydom (Żegota), przekształcony w grudniu 1942 w Radę Pomocy Żydom – z inicjatywy Zofii Kossak-Szczuckiej i Wandy Krahelskiej-Filipowicz

  październik: Społeczna Organizacja Samoobrony (Warszawa)

  4 grudnia: Rada Pomocy Żydom przy Delegaturze Rządu RP na Kraj, działająca pod konspiracyjnym pseudonimem “Żegota”

  konspiracyjna służba sanitarna Zielony Krzyż

 5. 1943

  Związek Walki Młodych – komunistyczna organizacja młodzieżowa (Warszawa)

 6. 1944

  20 października: Liga Morska (Lublin)